hankkeesta

Kouluvierailut ovat yksi Suomen kristillinen rauhanliike ry:n keinoista toteuttaa missiotaan globaali- ja rauhankasvatuksen, oikeudenmukaisuuden, väkivallattomuuden ja suvaitsevaisuuden edistämiseksi koko Suomessa.

Kouluvierailuohjelmamme nauttii Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kolehtiavustusta rauhankasvatusta edistävien ja rasismia vähentävien kouluvierailujen ja yleisötapahtumien järjestämiseksi. Tästä sekä yhdistyksemme arvopohjasta huolimatta kouluille tarjoamamme sisällöt ovat täysin uskontoneutraaleja, ja ne perustuvat valtakunnallisiin opetussuunnitelmien perusteisiin. Emme vaadi myöskään vapaaehtoisiltamme tai muiltakaan sidosryhmiltämme sitoutumista mihinkään uskonnollisiin näkemyksiin tai yhdistyksen jäsenyyteen.

Kouluvierailumme ovat kouluille täysin maksuttomia. Vapaaehtoisille luennoitsijoillemme annamme korvauksen paitsi matkakuluistaan, mutta myös hankkeen hyväksi annetusta ajastaan. Tarjoamaamme koulutukseen osallistuminen on edellytys luennoitsijanamme toimimiselle, ja kaikki koulutukseen osallistuvat saavat siitä todistuksen. Vapaaehtoiset luennoitsijat saavat kauttamme myös palautetta suoriutumisestaan, ja mahdollisuuden kehittyä kasvattajina.

Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin, joita voi osoittaa sähköpostiosoitteeseen jussi.ojala@kristillinenrauhanliike.fi